Tečaji

TEČAJ ZA NAZIV PRIPRAVNIK/TEČAJNIK ŠPORTNEGA PLEZANJA
!!! TEČAJ JE OSNOVA ZA VARNO IN SAMOSTOJNO PLEZANJE V PLEZALIŠČIH IN PLEZALNIH CENTRIH !!!

NEKAJ INFORMACIJ O SAMEM TEČAJU:
Teoretični del zajema poznavanje osnovne opreme športnega plezalca in njen namen, etični kodeks plezalcev, zgodovino športnega plezanja, poznavanje vozlov, osnovne tehnike plezanja, prvo pomoč, osnove treninga,…

Praktični del zajema praktično znanje zgoraj navedenega, torej pravilno rabo osnovne opreme, poznavanje vrvne tehnike (vozli, varovanje, plezanje v vodstvu, spuščanje po vrvi, samoreševanje, prevezovanje, izdelava sidrišč, …), poznavanje tehnike plezanja (osnovni prijemi, “stopanje na trenje”, prestopanje, preprijemanje, plezanje v navpičnih, previsnih stenah, …) in še in še.

IZPOSOJA: na samem tečaju si je možno izposoditi vso potrebno opremo za opravljanje izpita.

Izpit: je sestavljen iz dveh delov – teoretični in praktični.

Pogoji: dopolnjena starost 14 let v letu 2017, (za tečajnika dopolnjena starost 12 let v letu 2017).

Cena: 70 € (za otroke vpisane v skupinske treninge) in 100 € za ostale.
Cena za tečajnika je 35 €, ko opravljate izpit za pripravnika pa plačate še preostalo polovičko in ne celotno ceno za pripravnika!)

OPRAVLJEN TEČAJ je pogoj za opravljanje izpita ŠPORTNI PLEZALEC pri KŠP.


POMEMBNO:
Teoretični del: v sredo, 15. 3. 2017 ob 17.00 v jedilnici osnovne šole Poldeta Stražišarja.
Praktični del: 1x tedensko na umetni plezalni steni v OŠ  Poldeta Stražišarja (sobote ob 16h – 20h oz. po dogovoru udeležencev).
Predvideni datumi za praktične vaje:
  • 18. 3. (sobota) – VOZLI, UPORABA VAROVALNIH PRIPOMOČKOV, IZDELAVA SIDRIŠČ, TEHNIKA PLEZANJA
  • 25. 3. (sobota) – PREVEZOVANJE 1, PREVEZOVANJE 2, PRIKAZ SAMOREŠEVANJA
  • 8. 4. (sobota) – NEVARNI VSTOP, SPUŠČANJE OB VRVI, MOŽNOST PONOVITVE
22. 4. (sobota) – IZPIT 1. rok
10. 5. (sreda) – IZPIT 2. rok