Urnik

VELIKA PLEZALNA STENA – Plezalna stena na STARI SAVI

ODPRT TERMIN ZA ZUNANJE UPORABNIKE: spremljajte našo spletno stran, termini se bodo objavljali sproti oz. prilagajali se bomo drugim dogodkom (zaradi ogrevanja prostora). Možnost plezanja za zunanje uporabnike je v času termina “vadba za odrasle” (torek in četrtek). Več info na info@spojesenice.si .

POGOJI VADBE:

 • Vadba brez izpolnjenega članskega kartona (pristopne izjave) ni možna. S podpisom pristopne izjave potrjujete, da ste seznanjeni s pogoji vadbe in se z njimi strinjate.
 • Vadba poteka skozi celo šolsko leto enkrat, dvakrat, trikrat ali štirikrat tedensko (odvisno od skupine) in je plačljiva.
 • Mesečni obrok za vadbo je preračunan na število ur v celotnem vadbenem obdobju (september-junij), zato so mesečni obroki, ne glede na različno število ur v posameznem mesecu, enaki za vse mesece.
 • Mesečni prispevek za vadbo poravnajo starši na osnovi računa, ki ga pošljemo po elektronski pošti.
 • Mesečni prispevek se ne spremeni, v kolikor se plezalec/plezalka ne udeleži vadbe zaradi bolezni oz. šolskih obveznosti (šola v naravi, tečaj plavanja, izleti ipd.). Mesečno plačilo vadbe je pavšal, tako da se posameznih izostankov od mesečne vadnine ne odšteva.
 • Vadba se NE ZARAČUNA le v primerih, če je otrok prenehal z vadbo na začetku meseca oz. je bil odsoten najmanj 3 tedne zaradi bolezni (potrebno zdravniško opravičilo). O izpisu oz. bolezni morate obvestit vodjo skupine. V kolikor nas o izpisu ne obvestite, se smatra, da otrok vadbo še vedno obiskuje in mesečni prispevek ostane enak.
 • V uradnih praznikih vadba odpade. Zaradi praznikov in počitnic se mesečni prispevek za vadbo ne spremeni.
 • V kolikor vadba zaradi odsotnosti trenerja/trenerke (zaradi nepredvidljivih razlogov) odpade, bomo vadbo nadomestili v čim krajšem možnem času.
 • V primeru neplačila obisk trening ni možen. Stroške pošiljanja opominov in zamudne obresti za nepravočasna plačila zaračunavamo v skladu z veljavno zakonodajo.
 • Pridružujemo si pravico do manjših sprememb urnika zaradi preoblikovanja skupin.
 • Vsako odsotnost je zaradi organizacije treninga potrebno javiti trenerju skupine.
 • Na treningih se pričakuje redna udeležba, zavzeto delo in dosledno upoštevanje navodil trenerjev. Za posledice neupoštevanja pravil in navodil vsak nosi svojo odgovornost.